sempati- anaokulları reklam
21 Mayıs 2019 Salı
Anasayfa > RÖPÖRTAJ > Filyos Ateş Tuğla yenilenmeye ve üretmeye devam ediyor

Filyos Ateş Tuğla yenilenmeye ve üretmeye devam ediyor

16.12.2017 15:29 12 14 16 18 yazdır
Refrakter Sanayiinde 56 yıllık tecrübesi ile öncü olan Zonguldak Yatırım Filyos Ateş Tuğlası Fabrikası Anonim Şirketi yenilenen yüzü ile ülke ekonomisine katkı vermeye devam ediyor.
Filyos Ateş Tuğla yenilenmeye ve üretmeye devam ediyor

·         Zonguldak Yatırım Filyos Ateş Tuğlası Fabrikası Anonim Şirketi Genel Müdürü Maden Yüksek Mühendisi Nuh Baş, sorularımızı yanıtlayarak fabrikanın kurulma amacı, tarihi, ekonomiye olan katkısı ve yeni yatırım planları hakkında bilgi verdi.

Seda FİDAN: Fabrikanın kuruluş amacı ve tarihinden bahseder misiniz?

Nuh BAŞ: Filyos Ateş Tuğlası Fabrikasının kuruluşu; 1938 yılında Sümerbank tarafından Karabük Demir ve Çelik İşletmelerin refrakter madde ihtiyacını karşılamak üzere etütleri yaptırılmış ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesine müteakip 1945 yılında temeli atılmış ve 1949 yılında da deneme üretimine başlamıştır.

 Kuruluş yıllarındaki esas hammaddesi olan Şiferton ve enerji kaynağı kömür ve elektriğin (Çatalağzı Termik Santrali) bir arada bulunması ayrıca Zonguldak-Karabük- Ankara demiryolu ulaşım hattı üzerine olması fabrikanın Filyos Hisarönü mevkiinde kurulmasında etkili olmuştur.

Fabrika 1997 yılı Mayıs ayında Zonguldak, Çaycuma, Ereğli, Alaplı ve Devrek Ticaret odalarına bağlı Zonguldaklı işadamlarının kurduğu Zonguldak Yatırım Filyos Ateş Tuğlası Makine Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından kamudan satın alınarak faaliyetine devam etmektedir.  

Seda FİDAN: Refrakter Malzeme Nedir, Nerelerde Kullanılır?

Nuh BAŞ:Ateşe dayanıklı malzemelere verilen genel isimdir.  Refrakter malzemenin tanımı; yüksek sıcaklıklara ve bu sıcaklıklarda katı, sıvı ve gazların fiziksel ve kimyasal etkilerine karşı koyabilme özelliğine sahip malzemelerdir.  Bu malzemeler, Ateş tuğla adıyla bilinen Refrakter Tuğlalar, Yolluklar ve Refrakter harçlar' dır.

Ana kullanım alanı olarak Demir-çelik endüstrisinde, Termik santrallerde, Çimento ve Kireç fabrikalarında, Petrokimya tesislerinde, yüksek fırınlarda, kok fırınlarında, büyük kapasiteli çelik ve pik döküm pota ve mikserlerinde, brülör gövdeleri, çimento ve kireç fırınlarında, bakır tavlama fırınlarında, elektrik ark ocaklarında cam fırınlarda, seramik üreten fırınlarda astarlama olarak kullanılmaktadır.

Önemli bir kullanım alanı da döküm sanayidir. Dökümde kullanılan potalarda ve döküm yolluklarında önemli miktarda kullanılmaktadır.

Seda FİDAN: Ağır sanayi için stratejik bir malzemedir diyebilir miyiz ?

Nuh BAŞ: Kesinlikle stratejik bir malzemedir. Refrakter malzemelerin belirli bir kullanım ömrü olduğundan belirli aralıklarla fırın ve benzeri yerlerdeki örgü ve örtülerinin yenilenmesi gerekmektedir. Bu nedenle bir sanayi tesisi kullanacağı tip ve kalitedeki refrakter malzemeyi herhangi bir sebeple zamanında temin edemez ise tüm üretimini durdurmak zorunda kalır. Bir ülke refrakter malzemeyi ve refrakter malzeme imalatında kullandığı ara ürünleri ithalat yoluyla karşılıyorsa ithalatın herhangi bir nedenle kesilmesi durumunda ülke sanayinin tamamının durmasına yol açacağı ortadadır. Bu açıdan refrakter malzemeler stratejik önem taşırlar.

Seda FİDAN: Refrakter Malzemelerin Ülkemizde Yıllık Tüketimi Ne Düzeydedir ?

Nuh BAŞ: Sadece Demir-çelik üretim sanayinde 1985'li yıllarda bir ton çelik başına ülkemizde 37-39 kg refrakter malzeme tüketilirken ithalatın başlaması ile kullanılan yüksek kaliteli sinterler sonucunda günümüzde bu rakam ortalama 10 kg refrakter malzeme tüketimi seviyesindedir. Çimento sanayinde bir ton klinker üretimi için 1 kg refrakter malzeme kullanılmaktadır. Ülkemizde yıllık 30- 35 milyon ton demir çelik üretimiyle dünyada ilk on üretici arasındadır.  Bu yaklaşık 300 bin ton refrakter malzeme tüketimi demektir.  Çimento sanayi 70-75 milyon ton klinker üretimi gerçekleşmektedir.  Bu 75 bin tonluk bir refraktrer üretimi anlamını taşır.Bu iki sektörün toplamı, ülkemizdeki toplam tüketimin % 90'ına eşit olduğunu düşünerek, toplam tüketimin 400 bin ton civarında olduğunu söyleyebiliriz.

Seda FİDAN: Ürettiğiniz Refrakter Malzemelerin Hammaddesi Nedir, Nereden Temin Edilir?

Nuh BAŞ: Refrakter malzemelerin ana hammaddesi Kil kayaçlar olan kaolin, bağlama killeri, şamot kili, şiferton ve bentonit ile kizelgur dur. Refrakter malzemelerin üretiminde yaklaşık % 20 paya sahip olan sinterlenmiş alümina silikat bazlı hammeddeler maalesef yurt dışından ithal edilmektedir. Zengin ve kaliteli hammadde işleme potansiyeline sahip olan fabrikamız, Alimüna silikat bazlı sinterlenmiş reflakter hammaddesini ülkemizde üreten tek tesistir.  İlimiz ve diğer illerde kurulu olan refrakter tuğla üreten diğer refrakter fabrikalarının da hammadde ihtiyacını karşılamaktadır. Ülkemizde kaliteli kaolin hammaddesi bulunmaması nedeniyle Ukrayna'dan yıllık 10-15 bin ton ithal edilen kaolin hammaddesini fabrikamızda sinterleyerek hem kendi üretimimizde hem de yurt içindeki diğer refrakter üreticilerinin ihtiyacı karşılanmaktadır. Fabrikamız bir anlamda sinterlenmiş hammadde ithalat fiyatlarını da dengelemek gibi misyona da sahiptir. Bağlama killeri ve kizelgur hammaddesi yurt içinden temin edilerek üretimde kullanılmaktadır.

Seda FİDAN: Refrakter Tuğlaların üretimi nasıl yapılır?

Nuh BAŞ: Ana hammadde olan kaolin sinterlenerek kırma öğütme işlemine tabi tutulur. Sinterlenmiş malzeme ile bağlama kili ve diğer killerin karışımı ile harman hazırlanır. Hazırlanan harman silolara alınır.  Silolardan alınan harman kuru preslerde veya belli miktarda sulandırılarak Plastik sistem preslerde şekillendirilir ve doğal kurutmaya bırakılır.  Kuru preslerde ve plastik sistem preslerde ihtiyaca göre şekillendirilip doğal kurutulan malzemeler daha sonra pişirme fırınlarında 1200-1300 derece sıcaklılarda pişirilir ve soğutma işleminden sonra paletlenerek şatışa sunulur. Üretimin her aşamasında kalite kontrolünden geçirilir.

Seda FİDAN: Fabrikanızda ürettiğiniz refrakter ürünler nelerdir?

Nuh BAŞ: Fabrikamızda Ateş tuğla grubu olarak çeşitli boyut ve kalitede alümina bazlı refrakter tuğlalar, hafif ateş tuğlası grubunda izole tuğlalar, döküm yollukları ve ateş tuğlaların örgüsünde kullanılan harçlar üretilmektedir.

Seda FİDAN: Fabrikanın üretim kapasitesi nedir?

Nuh BAŞ: Fabrikamız yılda, 6.000 ton Ağır Hizmet Tuğlası, 3.000 ton İzole Tuğla, 9.000 ton Harç ve 6.000 ton diğer tuğlalar ve yolluklar olmak üzere toplam 25 bin ton üretim kapasitesindedir.

Seda FİDAN: Özel olarak üretimini yaptığınız ürününüz var mı?

Nuh BAŞ: Döküm sanayiinde kullanılan yolluk grubu ürünlerin ülkemizdeki tek üreticisiyiz. 5-6 yıl önce yolluk grubunun üretime başladık, kalitemizi ve ürün grubumuzu geliştirerek ithal ürünlerle rekabet edecek düzeye geldik.  Döküm sektöründe kullanılan spesifik bir ürün olan Yolluk grubu refrakter malzemeler biz üretimini yapmadan önce tamamen yüzde yüzü yurt dışından ithal ediliyordu. Şu an Yurt içi tüketimin yüzde 70'ini karşılıyor durumdayız. Ayrıca biz yolluk ürün grubunun üretimine başlayınca ithal yollukların fiyatlarının düşmesini sağlayarak döküm sanayiine büyük katkı sağlamış olduk. Ülkemiz ekonomisinde ithalatın azaltılmasıyla faydalı olduk.

Seda FİDAN: Yurtdışına ihracatınız yapıyor musunuz?

Nuh BAŞ: Döküm yollukları ürün grubumuzda Almanya'ya ihracat gerçekleştiriyoruz.

Seda FİDAN: Kaliteyi sağlama ve sürdürme açısından neler yapıyorsunuz?

Nuh BAŞ: Fabrikamız TSE İSO EN 9000 kalite belgesine sahiptir. Hammadde girişinden, üretimin her aşamasında ve nihai ürün aşamalarında sürekli kalite için kontroller, analizler ve testler yapılmaktadır. Her ürünümüzde kalite kontrol aşamaları belgelendirilmektedir.  Fabrikamızda üretilen ürünlerin her türlü test ve analizlerini yapacak kimya laboratuvarımız bulunmaktadır.

Seda FİDAN: Tesisinizde yeni yatırım çalışmaları yapıyor musunuz?

Nuh BAŞ: Kömür yakıtlı pişirme fırınlarının yerine doğalgazla çalışan tünel fırın yatırımımızın montaj çalışmaları devam etmektedir. Filyos'ta doğalgaz olmadığı için LNG yani dökme doğal gaz depo tesisi kurularak yeni tünel fırınımız devreye alınacaktır. Hem üretim kalitesi hem de çevre emisyon kalitesi açısından çok verimli bir yatırım olacaktır. Yıl sonuna kadar bu yeni fırınımızı devreye almayı planlıyoruz.

Ayrıca tesiste çok geniş bir alana yayılmış olan üretim hattı bir araya toplanarak daha düzenli ve daha verimli üretim yapılması sağlamak için konsantrasyon çalışmalarımız devam etmektedir.

Diğer Makine ve ekipmanlarımız revizyona sokularak yenilenmektedir.

Seda FİDAN: Çevre Mevzuatına uyum konusunda neler yapıyorsunuz?

Nuh BAŞ: İşletme Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-2 listesi; 2.10:  Üretim kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan ateş tuğlası, çatı kiremitleri, tuğla, yassı kiremit ürünlerin imalatının yapıldığı tesisler. Kapsamında yer almaktadır.

T.C. Zonguldak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 09.01.2014 tarih ve 54 belge numaralı hava/emisyon konulu "Çevre İzin Belgesi" mevcuttur.

Döner fırında sinterleme esnasında malzemenin ısı ile teması sonrasında oluşan su buharı-toz karışımı, filtreleme sitemindeki su jetleri ile su perdesi oluşturulan yüzeyle ve sonrasında 36 adet siklon bataryasının bulunduğu kısımdan geçirilerek toz tutulur. Emici pervaneye bağlı olan motor yardımıyla, buhar sistemden çekilir ve döner fırın bacasına verilir.  Bu sayede çevreye toz yayılımı önlenmiş oluyor.

Tesis içi yollar ve bir kısım açık stok alanında çok rüzgârlı havalarda tesiste kullanılan ince malzemenin tozması mümkündür. Fabrika sahamız 3. Derece Sit alanında bulunduğundan fabrika içinde yapacağımız betonlama ve kapalı ambarlar için Karabük Tabiat Varlıkları Bölge  Koruma Kurulunun izni gerekmektedir.  Tesis içi yollar ve stok sahalarının betonlanması, kapalı depo alanları için projemizi ve müracaatımızı yapmış bulunmaktayız. İzin alındığında bu çalışmalarımız da başlayacaktır.

Yeni yatırım çalışmaları kapsamında bahsettiğimiz kömür yakıtlı pişirme fırınları yerine doğalgazlı tünel fırın yatırımımız tamamlandığında Kömür yakıtlı fırınlarımızın emisyon değerleri izin sınırları içinde olmasına rağmen daha da aşağı seviyelere çekilerek hava kalitesine katkısı olacaktır.

Seda FİDAN: Fabrikanın istihdama katkısı nedir?

Nuh BAŞ: Tesiste mevcut durumda 90 kişi çalışmaktadır.  72 çalışan asıl kadroda 18 çalışan da İŞKUR programından çalışmaktadır. Program bitiminde asıl kadroya alınacaktır. Sektörde okul niteliğinde olan fabrikamızda yetişmiş kalifiye personel ile yeni istihdam edilenlerde meslek öğrenmektedir. Fabrikamızda 15 kadın çalışan mevcut olup kadın çalışan istihdamı da sağlanmaktadır. Çalışanlarımızın tamamı Filyos ve çevresindendir.

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri