sempati- anaokulları reklam
18 Haziran 2019 Salı
Anasayfa > RÖPÖRTAJ > “TTK’DA İSTİHDAMLA BİRLİKTE ÜRETİM EKSİKLİĞİNİN DE ÖNÜNE GEÇİLMELİDİR”

“TTK’DA İSTİHDAMLA BİRLİKTE ÜRETİM EKSİKLİĞİNİN DE ÖNÜNE GEÇİLMELİDİR”

25.10.2018 10:39 12 14 16 18 yazdır
Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, odanın sorumlulukları ve hükümetin kamu ve özel sektör madencilikle alakalı uyguladığı politikalar hakkında bilgi verdi.
“TTK’DA İSTİHDAMLA BİRLİKTE ÜRETİM EKSİKLİĞİNİN DE ÖNÜNE GEÇİLMELİDİR”

·        Soma Faciasının ardından İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde yapılan düzenleme nedeniyle özel sektör maden işletmelerinin ekonomik darboğaza girdiğini belirten Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı,  hükümet tarafından zararın karşılanacağı söylenmesine rağmen fiyat farkı iadesinin sadece ocaklarda kömür üretimi yapılmasına bağlı bırakıldığını,  özel ruhsat sahibi bir işletmede hazırlık döneminde işçi başına ödemelerde, rödövanslı işletmeler aleyhine bir fark bulunduğunu açıkladı.

·        Zararda olan TTK ile ilgili olarak hükümetin 1500 işçi sözünü hatırlatan Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı; “TTK’da son zamanlarda mekanizasyona (makine ile kazı ve tahkimat) da önem verildiği görülüyor ve bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Bu kurum açısından önemli bir gelişme ve meslektaşlarımızı da heyecanlandıran önemli bir gelişme. Ancak bu yatırımlar yapılıncaya kadar üretime yönelik istihdamla birlikte üretim eksikliğinin önüne geçilmelidir” dedi.

 

Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?

1956 Bartın doğumluyum. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümüm öğretim üyesiyim ve aynı zamanda TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyorum.

Maden Mühendisleri Odası olarak maden işçilerine olan sorumluluğunuz nelerdir?

Mühendislerin ve mimarların sadece işçilere karşı değil aynı zamanda içinde yaşadıkları topluma ve çevreye karşı da sorumlulukları vardır. Mühendisler ve mimarlar sadece yasal anlamda değil, bundan bağımsız olarak, TMMOB mesleki davranış ilkeleri çerçevesinde bu sorumluluk bilincini taşırlar.

“Mühendis ve mimarlar, işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli önlemlerin alınması amacıyla; meslek örgütlerinin öncülüğünde, mevcut yasa, yönetmelik, tüzük vd. yasal mevzuatta yer alan önlemlerin hayata geçirilmesi için mücadele ederler.

İş yerlerinde işçi sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alırlar, iş yerlerinde çalışanları bu konularda bilgilendirirler. İşverenleri, müşterileri, meslektaşları da dâhil olmak üzere, toplumdaki herkese adil, dürüst ve iyi niyetle davranırlar.

Mühendis ve mimarlar, kendilerinden istenen işin, insan, toplum ve çevre için bir tehlike yaratacağı doğrultusunda şüpheleri olduğunda, düşünceleri işveren tarafından dikkate alınmıyorsa ilgili meslek örgütünü bilgilendirirler. Meslek örgütü konuyu takip etmekle yükümlüdür. Üye, meslek örgütüne karşı sorumludur, örgütü duyarsız davrandığı takdirde, kamuoyunu bilgilendirmelidir.”

Zonguldak’ta rödevanslı sahaların zararlarının karşılanacağı sözü hükümet tarafından verilmişti. Bu söz yerini buldu mu? Sonuç nedir?

13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’daki özel bir maden ocağında yaşanan maden faciasından sonra yeraltı maden ocaklarında çalışanların özlük hakları ve işçi sağlığı-iş güvenliği konularında yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenleme ile işçi maaşları asgari ücretin 2 katına yükseltilmiş, maliyetler artmış ve çalışma iş gününün azalması ile de üretim miktarı azalarak özel sektör ocaklarında ekonomik sıkıntılar baş göstermiştir. Özel Sektör İşletmelerinin girdiği bu zor üzerine Hükümet yetkilileri ek maliyetlerin devlet tarafından karşılanacağı sözü verilmiştir. Dolayısıyla çıkarılan kanundan sonra; fiyat farkı iadesi alınması ile ilgili süreç sırasında sıkıntılar yaşanmış, işletmelere kanunla gelen tüm ek maliyetler çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile yeterince karşılanamamıştır. Verilen fiyat farkı iadesi sadece ocaklarda kömür üretimi yapılmasına bağlı bırakılmıştır. Hazırlık süreci olan işletmelerde ise destek alınabilmesi için pasa çıkarma zorunluluğu bulunmaktadır. Rödövanslı sahalarla benzer durumdaki özel ruhsat sahibi bir işletmede hazırlık döneminde işçi başına ödemelerde, rödövanslı işletmeler aleyhine bir fark bulunmaktadır.

Maden sahalarının parçalanarak özelleştirilmesinin önünü açan torba yasa tasarısının 58. maddesine “TTK hariç” ibaresini koyması özelleştirmenin durdurulmasını isteyen madencilerin talebini karşılıyor mu? “TTK hariç” ibaresi eklenmiş olsa da maddenin madencilere ve Zonguldak’a yansıması ne olacak?

Haziran 2004 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren “Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” hükümleri çerçevesinde TTK'ya özgü yasal düzenlemeler kaldırılmış ve Zonguldak Kömür Havzası “Maden Kanunu” kapsamına alınmış ve böylece bir anlamda özelleştirme uygulaması olan rodövans işletmeciliğinin önü açılmıştır. Zonguldak Kömür Havzasının “Maden Kanunu” kapsamına alınmasıyla başlayan süreçte şimdi de TTK’nun “Maden Ruhsatlarını İşletmeye, İşlettirmeye ve Bunları Bölerek Yeni Ruhsat Talep Etmeye Yetkili” kılınmasıyla (2017), Kuruma bir darbe daha vurulmuş ve “Havza Madenciliği” anlayışı bitirilmiştir. “Havza Madenciliği” kavramı, özellikle Zonguldak gibi büyük sahalar söz konusu olduğunda daha da önemli bir kavramdır. Maden Mühendisleri Odası olarak yıllardır sektörle ilgili düzenlediğimiz her etkinliğimizde;

üTTK ve TKİ gibi Kurumlarımızın faaliyette bulunduğu büyük maden sahalarının bir bütün olarak tek elden planlanması gerektiğini,

üBöylesine büyük havzaların bilim ve teknolojiden en üst düzeyde yararlanarak tek elden işletilmesinin gerektiğini dolayısıyla doğal kaynaklarımızın havza madenciliği ve sanayi tesisleri ile birlikte değerlendirilmesinin ülke gerçeklerine daha uygun olacağını,

üÜlke genelinde özellikle madencilik sektöründe yaşanan faciaların (Zonguldak, Soma, Ermenek…) “Havza Madenciliği” ilkesinin terk edilmesinden kaynaklandığını, defalarca dile getirdik.

Siyasi İktidar "Torba Yasa" ile “Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), uhdelerinde bulunan maden sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir” şeklindeki düzenleme ile kamu kurumlarının uhdesinde bulunan maden ruhsatlarını özel sektöre vermeyi amaçlamıştır.

Kısaca bu yasa değişikliği, yaraya merhem olmadığı gibi mevcut sorunları daha da büyütecektir. Dolayısıyla gelinen bu aşamaya bir kazanım olarak bakılamaz. Havza madenciliği ilkesinden vazgeçilmiştir. İktidar zaten yıllardır üretime yönelik istihdam taleplerini yerine getirmeyerek Zonguldak’ı öyle veya böyle gözden çıkardığını göstermiştir. Üretime yönelik istihdam olmadığı sürece de şu an “en azından TTK’nın faaliyette bulunduğu sahaları kurtardık” düşüncesi ne yazık ki boş bir avuntudan ibarettir. Dolayısıyla Kurum gelecekte ya tamamen özelleşme veya kapanma gibi kırk satır mı? Kırk katır mı? İkilemiyle baş başa kalacaktır.”

TTK’ya 1500 işçi sözü verildi. Bu söz yerine getirilirse, TTK’nın zararı aşağıya çekilebilir mi? TTK’nın iyileştirilmesi adına başka neler yapılabilir?

Tabi ki çekilebilir. Aynı zamanda TTK’da son zamanlarda mekanizasyona (makine ile kazı ve tahkimat) da önem verildiği görülüyor ve bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Bu kurum açısından önemli bir gelişme ve meslektaşlarımızı da heyecanlandıran önemli bir gelişme. Ancak bu yatırımlar yapılıncaya kadar üretime yönelik istihdamla birlikte üretim eksikliğinin önüne geçilmelidir.

Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?

Türkiye deyim yerindeyse her alanda üretimden vazgeçmiştir. İçinde bulunduğumuz kriz ortamından kurtulmanın çarelerinden birisi de üretime yönelik projelerin bir an önce hayata geçirilmesinde yatmaktadır. Ülkemizde, adaletsizliğe, satıp savmaya ve yandaş kayırmacılığına dönüşmüş zihniyet değişimi yaşanmaktadır. Oysa bunun yerine insan haklarına saygılı, demokrasiye inanmış, üretime odaklanmış, adil ve paylaşımcı bir zihniyet değişikliği gerekiyor hepimize.

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri